Στατιστικά Κίνησης Συνδέσεων του ΑΠΘ

Το χρώμα κάθε σύνδεσης δηλώνει το επίπεδο χρήσης της γραμμής σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα:
Χρήση γραμμής: 0% - 20%, 20% - 40%, 40% - 60%, 60% - 80%, 80% - 100%

Κύρια σύνδεση με GRnet 10 Gbps
1η εφεδρική σύνδεση με GRnet 10 Gbps
2η εφεδρική σύνδεση με GRnet 10 Gbps
IPv6 κίνηση 10 Gbps
Συνολική κίνηση με GRNet 10 Gbps

Στατιστικά Ενοποιημένου Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης


Μετρικές Ποιότητας Δικτύου


Μηνιαία Συγκεντρωτικά Στατιστικά


Στατιστικά Κίνησης Δεδομένων ανά τμήμα και υποδίκτυο του ΑΠΘ

Κόμβος κτ. Σεισμολογικού Σταθμού

Εξωκείμενες Συνδέσεις
Κόμβος κτ. Βιολογικού Κόμβος κτ. Σχολής Θετικών Επιστημών
Κόμβος κτ. Νομικής Κόμβος κτ. Πολυτεχνικής
Κόμβος κτ. Φιλοσοφικής Κόμβος κτ. Ιατρικής
Στατιστικά Ιδρυματικής συστοιχίας HPC "Αριστοτέλης"

Χρήση (utilization) partition batch και rome (τρέχων μήνας)

Στατιστικά 7 ημερών (batch partition)

Στατιστικά 7 ημερών (rome partition)

Στατιστικά 7 ημερών (gpu partition)

Στατιστικά 7 ημερών (ampere partition)

Στατιστικά 7 ημερών (htc partition)

Στατιστικά 7 ημερών (ondemand partition)