Χάρτες Δικτύου Δεδομένων Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ


Στατιστικά Κίνησης Συνδέσεων του ΑΠΘ

Κύρια σύνδεση με GRnet10 Gbps
1η εφεδρική σύνδεση με GRnet1 Gbps
2η εφεδρική σύνδεση με GRnet1 Gbps
IPv6 κίνηση10 Gbps


Μετρικές Ποιότητας Δικτύου


Μηνιαία Συγκεντρωτικά Στατιστικά


Στατιστικά Κίνησης Δεδομένων ανά τμήμα και υποδίκτυο του ΑΠΘ

Κόμβος κτ. Βιολογικού Κόμβος κτ. Σχολής Θετικών Επιστημών
Κόμβος κτ. Νομικής Κόμβος κτ. Πολυτεχνικής
Κόμβος κτ. Φιλοσοφικής Κόμβος κτ. Ιατρικής
Κόμβος κτ. Σεισμολογικού Σταθμού

Εξωκείμενες Συνδέσεις