Στατιστικά Κίνησης Συνδέσεων του ΑΠΘ

Το χρώμα κάθε σύνδεσης δηλώνει το επίπεδο χρήσης της γραμμής σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα:
Χρήση γραμμής: 0% - 20%, 20% - 40%, 40% - 60%, 60% - 80%, 80% - 100%

Κύρια σύνδεση με GRnet10 Gbps
1η εφεδρική σύνδεση με GRnet1 Gbps
2η εφεδρική σύνδεση με GRnet2 Gbps
IPv6 κίνηση10 Gbps

Στατιστικά Κίνησης Ενοποιημένου Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης


Μετρικές Ποιότητας Δικτύου


Μηνιαία Συγκεντρωτικά Στατιστικά


Στατιστικά Κίνησης Δεδομένων ανά τμήμα και υποδίκτυο του ΑΠΘ

Κόμβος κτ. Σεισμολογικού Σταθμού

Εξωκείμενες Συνδέσεις
Κόμβος κτ. Βιολογικού Κόμβος κτ. Σχολής Θετικών Επιστημών
Κόμβος κτ. Νομικής Κόμβος κτ. Πολυτεχνικής
Κόμβος κτ. Φιλοσοφικής Κόμβος κτ. Ιατρικής