Στατιστικά Κίνησης Συνδέσεων του ΑΠΘ

Το χρώμα κάθε σύνδεσης δηλώνει το επίπεδο χρήσης της γραμμής σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα:
Χρήση γραμμής: 0% - 20%, 20% - 40%, 40% - 60%, 60% - 80%, 80% - 100%

Κύρια σύνδεση με GRnet 10 Gbps
1η εφεδρική σύνδεση με GRnet 10 Gbps
2η εφεδρική σύνδεση με GRnet 2 Gbps
IPv6 κίνηση 10 Gbps

Στατιστικά Ενοποιημένου Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης


Μετρικές Ποιότητας Δικτύου


Μηνιαία Συγκεντρωτικά Στατιστικά


Στατιστικά Κίνησης Δεδομένων ανά τμήμα και υποδίκτυο του ΑΠΘ

Κόμβος κτ. Σεισμολογικού Σταθμού

Εξωκείμενες Συνδέσεις
Κόμβος κτ. Βιολογικού Κόμβος κτ. Σχολής Θετικών Επιστημών
Κόμβος κτ. Νομικής Κόμβος κτ. Πολυτεχνικής
Κόμβος κτ. Φιλοσοφικής Κόμβος κτ. Ιατρικής
Στατιστικά Ιδρυματικής συστοιχίας

Μηνιαία στατιστικά εργασιών (batch jobs)

Μέσοι όροι (6ώρου) χρόνου αναμονής, αριθμού εργασιών, χρήσης κόμβων και διαθέσιμων κόμβων (τρέχων μήνας)

Eκατοστημόρια (25%, 50%, 75%, 95% και 99%) χρόνων αναμονής, πραγματικών (walltime) χρόνων ολοκλήρωσης και κατανάλωσης cpu χρόνου εργασιών για τον τρέχοντα μήνα

Εβδομαδιαίες ενεργειακές μετρικές Κέντρου Δεδομένων (Data Center)