Μηνιαία στατιστικά χρήσης Κοινόχρηστων Πριζών ΔικτύουΣχήμα 1: Αριθμός χρηστών που συνδέθηκαν σε κοινόχρηστες πρίζες

Σημείωση: Ως "guest users" υπολογίζονται οι χρήστες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συνδέονται στο δίκτυο του ΑΠΘ με χρήση της υπηρεσίας eduroam.
Επισκέπτες που συνδέονται με χρήση προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης, οι οποίοι χορηγούνται από το ΚΗΔ, προσμετρώνται στους "AUTh users".
Σχήμα 2: Αριθμός συνδέσεων σε κοινόχρηστες πρίζες