Γραφήματα όγκου κίνησης δικτύου ΑΠΘ με το Internet


Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται στατιστικά σχετικά με το μηνιαίο όγκο της IP κίνησης που διακινείται μεταξύ του ΑΠΘ και του Διαδικτύου.

Στο πρώτο γράφημα παρουσιάζεται ο συνολικός (IPv4 και IPv6) μηνιαίος όγκος κίνησης που διακινήθηκε με το Internet, καθώς επίσης ο μηνιαίος όγκος εισερχόμενης κίνησης που ελήφθη στο ΑΠΘ από το Internet και εξερχόμενης κίνησης που εστάλη από το ΑΠΘ προς το Internet, από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι σήμερα.


Στο δεύτερο γράφημα παρουσιάζεται ο συνολικός μηνιαίος όγκος IPv4 κίνησης και ο συνολικός μηνιαίος όγκος IPv6 κίνησης του Πανεπιστημίου, ανά μήνα, από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι σήμερα.


Στο τελευταίο γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό που καταλαμβάνει ο όγκος της IPv6 κίνησης σε σχέση με το συνολικό όγκο κίνησης του Πανεπιστημίου, ανά μήνα, από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι σήμερα.