Μηνιαίες Αναφορές Στατιστικών Χρήσης Υπηρεσίας Voice over IP


Τα στοιχεία που ακολουθούν σχετίζονται με τη μηνιαία αποτίμηση χρήσης της Υπηρεσίας Voice over IP του ΑΠΘ που δίνεται μέσω της open-source πλατφόρμας Asterisk, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. Η αποτίμηση και τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στον αριθμό των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα και ανά ημέρα, διαχωρίζοντας εισερχόμενες και εξερχόμενες, και στη διάρκειά τους.

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά ημέρας για τον επιθυμητό μήνα:

Αριθμός Κλήσεων - Εισερχ./Εξερχ. Διάρκεια Κλήσεων - Εισερχ./Εξερχ. Κλήσεις SIP προσωπικού & κλήσεις SIP λοιπών Εισερχόμενες κλήσεις από SIP server τρίτων και Εισερχόμενες κλήσεις από PBX Κλήσεις με προσωπική χρέωση Κλήσεις συνδιάσκεψης Εξερχόμενες κλήσεις προς τηλεδιάσκεψη BBB Μοναδικοί Χρήστες SIP


Για σχόλια και παρατηρήσεις: anemo@it.auth.gr